VELES ANALYTICS

Pro klienty

IMG_8904 - upraveno.jpg

Sestavujeme analýzu, navrhujeme optimalizaci, rozšiřujeme finanční gramotnost, vyřizujeme veškerou související administrativu a provádíme garantovaný servis. 

Finanční gramotnost moderně a dynamicky

Máme osvědčený postup práce, který má jasná pravidla. Samozřejmostí jsou perfektně proškolení pracovníci, nejen po odborné stránce, ale i v oblasti jednání s lidmi, aby schůzky byly příjemné a zajímavé. Věříme, že lidský přístup a pestrá škála informací jsou cestou ke zvýšení atraktivity světa financí. V důsledku toho dosáhneme vyššího povědomí o finanční gramotnosti mezi našimi klienty. 

5 základních bodů

Naši službu tvoří pět základních bodů. Každý z nich je nedílnou součástí postupu práce s klientem a není možné kterýkoliv z těchto bodů vynechat, protože jejich dodržování je zárukou kvality a skutečného přínosu pro klienty.

1. ANALÝZA

Smyslem analýzy je, aby se klient a náš konzultant vzájemně poznali. Klient získá bližší představu o tom, co od nás může očekávat a konzultant se seznámí s přáním a potřebami klienta. Ty následně zohlední při tvorbě projektu pro poradenství. 

IMG_2158.JPG
 
 
IMG_2219.JPG

2. PORADENSTVÍ

Při poradenství je klientovi představen projekt. V jeho první části klient získává profesionální analýzu svého současného stavu, aby zcela pochopil funkci, přínosy a případně i nedostatky programů, které již využívá. Následuje stav optimální, kde klient obdrží možná řešení případných nedostatků ze současného stavu. Zahrnuje zde pouze ty oblasti, které si klient na úvodní schůzce přál zpracovat. Absolutní samozřejmostí je, aby celá problematika byla srozumitelná i pro naprosté laiky.

 
 

3. REALIZACE

Po poradenství následuje realizace. Ta spočívá v kompletním zpracování administrativy našimi konzultanty. Klient se tedy nemusí o nic starat, vše pro něho zařídíme a dosledujeme.

IMG_2229.JPG
 
 
IMG_2090.JPG

4. SERVIS

Spolupráce mezi naším konzultantem a klientem není jednorázová. Dále s našimi klienty zůstáváme v kontaktu, pravidelně je informujeme o změnách na trhu či v legislativě. Klienti se zase mohou obrátit na nás kdykoliv se něco změní na jejich straně.

 
 

5. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Celý proces spolupráce provází snaha konzultanta, aby klient všem důležitým věcem rozuměl. Nejde nám tedy jen o to, aby měl klient vše formálně v pořádku, ale také aby znal a chápal veškeré zásadní souvislosti a případné dopady na jeho budoucnost. Protože jen to dlouhodobě vede k zvyšování kvality života z pohledu financí.

IMG_2135uprava.JPG