IMG_2152a.jpg

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce jedná s klienty i s našimi partnerskými institucemi. Neustále se vzdělává ve světě financí a je zodpovědný za kvalitu projektů předkládaných klientům i za administrativní zpracování navržených řešení.

Běžný pracovní den obchodního zástupce se skládá ze zpracovávání administrativy, jako je zadávání klientských dat, jejich analýza a kreativní navrhování řešení do projektů. Těmto aktivitám se může věnovat z pohodní domova formou home-office, nebo může využít tvůrčí pracovní prostředí v kanceláři. Ke klientům vyráží nejčastěji v odpoledních hodinách.

Na této pracovní pozici jsou nejšťastnější ti lidé, kteří si chtějí flexibilně plánovat svůj čas a neradi tráví celý den v kanceláři, naopak je těší během den vykouknout do terénu. Ve svém živlu jsou zejména ti obchodní zástupci, kteří rádi navazují vztahy s novými lidmi a mají v sobě pomáhacího ducha, protože smyslem této práce je zejména pomoc klientům zorientovat se ve světě financí.

Bližší informace o kariérních možnostech u nás se dozvíte

Zde