Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Bc. Jiří Palička

Živnostenský list č. 88023052 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 153797PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík