hunters-race-408744-unsplash.jpg

Konzultant

Konzultant jedná s klienty i s našimi partnerskými institucemi. Neustále se vzdělává ve světě financí a je zodpovědný za kvalitu projektů předkládaných klientům i za administrativní zpracování navržených řešení.

Běžný pracovní den konzultanta se skládá ze zpracovávání administrativy, jako je zadávání klientských dat, jejich analýza a kreativní navrhování řešení do projektů. Těmto aktivitám se může věnovat z pohodní domova formou home-office, nebo může využít tvůrčí pracovní prostředí v kanceláři. Ke klientům vyráží nejčastěji v odpoledních hodinách.

Na této pracovní pozici jsou nejšťastnější ti lidé, kteří si chtějí flexibilně plánovat svůj čas a neradi tráví celý den v kanceláři, naopak je těší během den vykouknout do terénu. Ve svém živlu jsou zejména ti konzultanti, kteří rádi navazují vztahy s novými lidmi a mají v sobě pomáhajícího ducha, protože smyslem této práce je zejména pomoc klientům zorientovat se ve světě financí.