Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Lenka Čalová

Živnostenský list č. 05901952 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 231925PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík