Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Mgr. Dagmar Halová

Živnostenský list č. 88031004 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 152484PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík

Bc. Jiří Palička

Živnostenský list č. 88023052 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 153797PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík

Bc. Michaela Čapková

Živnostenský list č. 01523252 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 204074PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík

Markéta Kratochvílová

Živnostenský list č. 01660071 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 201162PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík

Bc. Beáta Šindlerová

Živnostenský list č. 02732262 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 210459PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík

Lenka Čalová

Živnostenský list č. 05901952 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 231925PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík