Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Bc. Michaela Čapková

Živnostenský list č. 01523252 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 204074PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík