Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Bc. Marie Kudelová

Živnostenský list č. 06097421 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 233465PPZ- odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík