Jsme  samostatní podnikatelé vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se spol. OVB Allfinanz, a.s."

Mgr. Dagmar Halová

Živnostenský list č. 88031004 - odkaz na rejstřík
Pojišťovací zprostředkovatel č. 152484PPZ - odkaz na rejstřík
Při své činnosti spolupracuji s pojišťovacím agentem č. 005622PA - odkaz na rejstřík