VELES ANALYTICS

Naše filozofie

Po sedmi letech praxe v oboru jsme se rozhodli založit značku, která bude symbolem prvotřídní kvality služby v oblasti financí a bude schopna pružně a dynamicky reagovat na požadavky současného trhu a moderních standardů.

Veles byl bohem bohatství a my věříme, že správné zacházení s penězi vede k bohatství každého jedince. Umění bilancovat výdaje k poměru k příjmům, tvoření si zadních vrátek pro nečekané události a používání správných nástrojů k zhodnocení volných finančních prostředků - to jsou základní pilíře finanční gramotnosti. Jejich dodržování je prvním krokem pro dosažení osobního bohatství.

 
 
IMG_2204.JPG

Naše vize a mise

Veles byl ručitelem smluv. Tvoříme most mezi klienty a finančními institucemi. Dohlížíme na to, aby Vaše smluvní vztahy byly nastaveny oboustranně férově a dodržovány. 

Zastupujeme právnické, a zejména fyzické osoby při jednání s finančními institucemi.

Našim posláním je kultivace finančního trhu. Prosazujeme vysokou kvalitu služeb a produktů na straně trhu a zodpovědný přístup u klientů. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti.