Zpřísnění hypoték nemusí být překážkou k novému bydlení

Médii rezonuje nevole k dalšímu zpřísnění poskytování hypotéčních úvěrů ze strany České národní banky. Před nedávnem jsme se dočkali zákazu 100% hypoték. A v říjnu 2018 nebudou moci veškeré splátky žadatele přesáhnout 45 % jeho čistého příjmu a celkový dluh devítinásobek ročního příjmu. V kontextu vysokých cen nemovitostí se ozývají hlasy, že takové podmínky zapříčiní, že vlastní bydlení bude pro mnoho lidí nedostupné.

rawpixel-633841-unsplash.jpg

Omezení hypoték má svůj význam

Nejprve je namístě si ujasnit, že přístup ČNB k hypotékám vůbec není špatný. 100% hypotéky jsou nebezpečné, obzvlášť když lze očekávat, že cena nemovitostí poklesne a mohlo by se tak stát, že by klienti dlužili více, než kolik vlastní. Přísnější pravidla pro posuzování bonity mají také svůj význam. Bohužel se v praxi setkáváme s klienty, kteří své možnosti splácet přecenili, což vedlo k velmi nepěknými životním příběhům. Jinými slovy, pokud klienti v otázce zadlužení nemají rozum, musí ho mít místo nich někdo jiný. V tomto případě ČNB.

Hypotéka je ekonomičtější řešení než nájem

Na druhou stranu je zapotřebí zohlednit fakt, že vlastnit nemovitost na hypotéku je zpravidla ekonomicky efektivnější než nájem. V obou případech máme povinnost platit za bydlení. Peníze za nájem se nám ovšem nikdy nevrátí. Splácením hypotéky se nemovitost obrazně řečeno stává naší.

Stále však musíme myslet na fakt, že získat hypotéku bude složitější. Ať se nám to líbí nebo ne, jedná se o skutečnost, se kterou nic nenaděláme. Můžeme se pouze přizpůsobit.

Bydlení neřešíme ze dne na den

rawpixel-252130-unsplash.jpg

Rozhodnutí přestěhovat se zpravidla nečiníme ze dne na den. Dokonce si troufám říci, že vlastní bydlení plánujeme několik let dopředu. A pokud to myslíme vážně, stejně tak dlouho dopředu je nezbytné se na vlastní bydlení připravovat.

V ideálním případě rodiče šetří svým dětem na krok do života a děti tyto peníze použijí právě na pořízení vlastního bydlení. Ne vždy však mají rodiče volné prostředky na to, aby mohli svým potomkům připravit statisíce (i když pokud na to myslí od narození svých ratolestí, stačí odkládat řádově stokoruny měsíčně). Ovšem ani mladí lidé, kterým rodiče peníze na bydlení nepřipravili, nejsou odsouzeni k věčnému životu v nájmu.

Důležitá je sebedisciplína

V nejvýhodnější situaci jsou mladí, kteří mají možnost během svého prvního zaměstnání ještě bydlet u rodičů. Jejich náklady na život jsou minimalizované, i když rodičům přispívají na chod domácnosti. Ze svého příjmu si mohou odkládat peníze bokem a na 20 % z hodnoty své budoucí nemovitosti si tak snadno našetřit. Ideální je odkládat si částku, která odpovídá budoucí očekávané splátce. Tím má klient možnost si zvyknout na své budoucí výdaje ještě před tím, než mu vznikne závazek vůči bance.

Na vlastní bydlení si lze našetřit i v situaci, kdy podstatnou část příjmu odčerpává nájem. Jen to může trvat déle, protože taková domácnost má méně volných prostředků než mladý člověk žijící u rodičů. Pokud se však nebavíme o vyloženě nízkopříjmových klientech, je to skutečně reálné. Jen si musíme ujasnit priority a neutrácet za věci, které jsou pro nás méně důležité než budoucí bydlení. A především mít dostatečně pevnou vůli na to, abychom to vydrželi tak dlouho, dokud si nepřipravíme dostatek volných prostředků.

Mít soudnost a radost z vlastního bydlení

brooke-winters-579060-unsplash.jpg

Pevná vůle nám pomůže splnit podmínku uhradit 20 % hodnoty nemovitost z vlastních prostředků. To nám částečně umožní i splnit požadavky na bonitu. Jednoduše se tak zbavíme povinnosti dofinancovat nemovitost jiným úvěrem, tedy sníží se nám měsíční splátka i celkový objem závazku.

Druhým krokem je schopnost odhadnout své možnosti.  V praxi se setkáváme s klienty, kteří jsou dotčeni, že nedosáhli na hypotéku, přičemž součet splátky a jejich ostatních závazků by tvořil tak velkou položku v rozpočtu, že by jim sotva zbývalo na jídlo či jiné nutné výdaje. Jednoduše máma samoživitelka si nemůže pořídit luxusní mezonetový byt a mladá rodina, kde je paní na mateřské, neutáhne svým rozpočtem prostornou vilku. Splátky odpovídající 45 % příjmů jsou rozumná hranice pro to, aby klienti měli ze svého bydlení radost. . Věčný stres plynoucí ze strachu, že přijdeme kvůli nedostatku peněz o střechu nad hlavou, za bydlení nad možnosti klienta rozhodně nestojí. Protože náš nový, byť skromnější domov nám bude připadat mnohem útulnější, pokud se každý měsíc nebudeme strachovat o to, z čeho tentokrát zaplatíme splátku.

Dagmar Halová, Co Founder, Veles Analytics

Dagmar Halová