(Ne)svoboda médií a co s tím

mattias-diesel-281534-unsplash.jpg

Urážky novinářů obecně, znevažování veřejnoprávních médií a snaha významně omezit jejich rozpočet, vlastnictví soukromých mediálních domů oligarchy. Tlaky na ohrožení svobody tisku v České republice plíživě sílí a řada lidí již bije na poplach. Celou situaci podtrhuje nelichotivé hodnocení svobody tisku v ČR v mezinárodním srovnání.

Pokud se někoho zeptáte, jaké jsou jeho životní hodnoty, mnoho lidí, zejména mladých, mezi tyto hodnoty zařadí svobodu. Ovšem nutnou podmínkou svobody je i svobodný přístup k informacím. Kdo svobodu coby svou životní hodnotu myslí vážně a není to pro něj jen prázdné heslo, měl by zpozornět a začít konat.

Nelichotivé hodnocení v mezinárodním žebříčku

Organizace Reportéři bez hranic bojuje za svobodu informací na mezinárodní úrovni. Když si najedete na jejich stránky, hned nahoře uvidíte děsivou statistiku, která říká, že v letošním roce bylo na světě zabito 33 profesionálních novinářů, 9 občanských žurnalistů a dva asistenti v médiích. Smyslem činnosti této organizace je upozorňovat na faktory, které omezují svobodný přístup k informacím.

roman-kraft-260082-unsplash.jpg

Reportéři bez hranic také vydávají žebříček World Press Freedom Index (Světový index svobody tisku). Pro rok 2018 se v tomto žebříčku Česká republika umístila na 34. místě. Mohli bychom si říci, že ze 180 zemí světa je to celkem pěkné umístění. Co je však mnohem nepěknější, je trend, který Česká republika nabírá.

V loňském roce jsme se totiž umístili na mnohem hezčí pozici, na místě 23. Jedná se o třetí nejhorší pokles na světě. Hůře na tom byla jen Malta (posunula se ze 47. místa na 65. a Mauritánie (pokles z 55. místa na 72.). Propad České republiky v tomto žebříčku je zdůvodňován především slovními útoky našeho prezidenta na novináře a vlastnictvím mediálních společností oligarchy v čele s trestně stíhaným premiérem.

Otázka zní, jak negativní trend zvrátit

Jedná se o velmi nelichotivý obraz vrhaný na naši zemi. A proto jsem si položila otázku, co můžu jako řadový občan dělat pro to, aby věci byly jinak. Na Facebooku si všímám, že někteří lidé začínají bít na poplach. Stejně tak některá internetová média. Problém však je, že se pohybuji v určité sociální bublině především vysokoškolsky vzdělaných lidí, řada z nich stejně jako já studovala žurnalistiku.

Jak tedy dostat informace mezi lidi z jiných sociálních skupin? Z těch, které čerpají informace právě ze zdrojů, jež jsou právě podle Reportérů bez hranic zmanipulované? A svět prezentovaný v jiném světle již nezapadá do jejich reality, tedy neradi se s ním ztotožní?

Informovaností ke svobodě

johann-walter-bantz-198041-unsplash.jpg

Cestou je vystoupit z vlastní sociální bubliny a s těmito lidmi se bavit. Ne o politice, to je konfliktní téma a rozhovor by skončil dříve, než by vlastně začal. Veles Analytics však může přispět svou troškou do mlýna. Učíme klienty finanční gramotnosti. Učíme je kriticky uvažovat o informacích, které jsou jim o osobních financích běžně předkládány. A na základě vlastních analýz jim odhalujeme fakta, která jsou lidem, co si denně nehrají s čísly, skryta. Zároveň s klienty rozebíráme demografické statistiky, makroekonomická data a mnoho jiných, na první pohled komplikovaných oblastí, překládáme do laického jazyka a snažíme se je nadchnout pro zájem o svět kolem sebe. Informovanost jde ruku v ruce se svobodou. A my se na informovanosti každý den podílíme.

Řešením tedy je dostat mezi lidi informace, které by se ze zdrojů, z nichž běžně čerpají, nedozvěděli. Naším polem působnosti jsou finance, důležitá součást mozaiky, která utváří svět kolem nás. Na vás ostatních je dostat mezi veřejnost informace z vašich oborů způsobem, jaký uznáte za vhodný. Jednoduše pasivně nečekat, ale konat. Jednotlivci se svět mění velmi těžko, ale s týmem podobně smýšlejících lidí to už jde mnohem snáz. Čím více nás bude, tím větší hybnou silou budeme.

A pokud vidíte smysl v rozšiřování osvěty o finanční gramotnosti a chcete mít práci, která má vyšší smysl, ozvěte se nám. Protože ve více lidech se to lépe táhne.

Dagmar Halová

Co Fouder

Veles Analytics

Dagmar Halová