Nízká nezaměstnanost jako příležitost

Průměrná nezaměstnanost v roce 2017 byla v České republice pouhých 3,77 %. Na konci ledna dokonce Český statistický úřad zveřejnil údaje za prosinec 2017, kdy nezaměstnanost činila pouhých 2,4 %. Jedná se o mimořádně nízké hodnoty a i zraky Evropy se na nás díky tomu upírají.

Ve zprávách se často ozývají nářky firem, že díky tomu se jim brzdí rozvoj. Nedostatek pracovních sil je pro ně kritický. Ovšem kam až moje paměť sahá, vždy jsem slýchávala povzdechy, že sehnat kvalitní lidi je problém. Bez ohledu na to, jak vysoká zrovna v té době nezaměstnanost byla. Protože ti nejlepší si uplatnění najdou vždy, bez ohledu na to, kolik volných pracovních míst je zrovna k dispozici.

Vezněme si tedy současnou situaci na trhu práce jako příležitost k zamyšlení. Co jako firma můžeme udělat pro to, abychom byli atraktivní pro talenty? Kdy jindy, než teď se můžeme nad touto úvahou pozastavit.

Lidské zdroje jsou to nejcennější, co každá organizace má. Bez kvalitních lidí nemůže nikdy úspěšně dosahovat svých cílů, ba sotva může dlouhodobě existovat. Jednoduše, každá organizace může být jen tak dobrá, jako jsou dobří její lidé.

A pokud chceme do firmy získat kvalitní osobnosti, musíme jim dát důvod u nás pracovat. Dejme jim jasnou vizi a smysl počínání. Nejhorší dojem, který může zaměstnanec získat, je, že je jeho práce zbytečná. Ve Veles Analytics si dáváme záležet na tom, aby každý jednotlivec přesně znal smysl všech svých úkolů. Přejeme si, aby chápal krátkodobé dopady svého působení, ale zároveň aby věděl, jak jeho práce zapadá do celkové mozaiky dlouhodobé firemní strategie.

Aby mohly talenty využívat svých schopností, musíme jim umožnit dostatečný prostor pro seberealizaci. Bylo by naprostým plýtváním, kdybychom je škrtili pravidly a nařízeními, která se dodržují jen ze setrvačnosti. Výjimečné schopnosti talentů jsou bohatství, které své mateřské organizaci svěřují. Musíme uvolnit prostor jejich kreativitě, protože tím získají oprávněný pocit, že si jich skutečně vážíme.

Pro využití svých schopností talenty potřebují vhodné pracovní prostředí. Vyhovuje jim home office? Není problém. Potřebují být obklopeni činorodým, pozitivně naladěným kolektivem? Umožněme takovému prostředí vzniknout. Dokonalá týmová atmosféra nevznikne ze dne na den, ale již dnes můžeme začít pracovat na tom, aby jednou naše firma otevřela přívětivou náruč kvalitním posilám.

Naslouchejme stávajícím pracovníkům a zajistěme si tak jejich zpětnou vazbu. Je důležité vědět, čeho si na naší organizaci váží a co je naopak trápí. Protože stejné věci mohou být rozhodujícím faktorem na misce vah, až se nový uchazeč o práci bude rozhodovat, zda naši pracovní nabídku přijme či nikoliv.

Neustále na sobě pracujme. Když naši lidé uvidí, že vedení se snaží sebe sama neustále zdokonalovat, budeme jim inspirací, aby dělali totéž. Veles Analytics se pohybuje v oboru financí. Toto prostředí je neskutečně dynamické a člověk zde nesmí ustrnout. Učení se novinkám nikdy nekončí. Vnímám tento fakt jako jednu z hlavních předností oboru. A toužím se obklopit stejně smýšlejícími lidmi.

Kvalitní pracovní nabídka, to není jen vysoká mzda a týden dovolené navíc. A současná atmosféra na trhu práce jednoznačně vybízí k tomu, abychom se chopili příležitosti a více zauvažovali o tom, co vlastně jsme schopni svým lidem poskytnout. U nás ve Veles Analytics je to rozhodně více, než běžně skloňované zaměstnanecké vábničky.

Ale o tom zase někdy příště :)

Mgr. Dagmar Halová
Veles Analytics
Co Founder

headway-537308.jpg